Home

Welkom bij Qi Flow healing

 

Heb je weinig energie? Futloos? Lichamelijke pijn waar je maar niet vanaf geraakt of een aandoening waar je al lang mee sukkelt? Een burn-out misschien? Fibromyalgie? Angsten of stress? Wil je terug naar een versie van jezelf die beter in haar of zijn vel zat?

Ik kan je hier zeker bij helpen. Met Medische Qigong therapie zet ik mijn helende gave in om jou bij te staan. ‘Medical Qigong’ is naast acupunctuur en kruidengeneeskunde een tak van TCM (Traditional Chinese Medicine), en is heel doeltreffend om pijn te verlichten, genezing te versnellen en psychisch lijden te verzachten. Blokkades worden opgeheven zodat energie (Qi) terug vrij kan stromen en de natuurlijke balans in jouw lichaam hersteld wordt.

Medical Qigong biedt soelaas bij heel uiteenlopende klachten, zowel fysisch als psychisch, zoals onder andere:

 • Pijnbestrijding
 • Verstuikingen, verrekkingen en scheuren van spieren, pezen en ligamenten
 • Burn-out
 • Reuma en artrose
 • Carpal tunnel syndrome
 • Fibromyalgie
 • CVS
 • Multiple sclerosis
 • Ondersteuning bij kankerbehandeling
 • Ontstekingen
 • Migraine
 • Angstaanvallen
 • Stressklachten
 • etc…

Het is een holistische behandelingsvorm die plaatsvindt zonder aanraking, wat ook wel magnetiseren wordt genoemd. Het is heel doeltreffend, overeenkomstig de gave van de therapeut. Want deze stelt zich als het ware open als kanaal tussen de patiënt en ‘het universum’ zodat een energetische uitwisseling kan plaatsvinden die heling brengt. 

Het lijkt misschien wat vreemd, maar het is iets heel natuurlijks. Er is ons hier in het westen gewoon altijd aangeleerd dat zoiets niet kan. In China, net zoals op zoveel plaatsen in deze wereld, benadert men de mens en gezondheid al duizenden jaren op een eerder holistische manier. In deze zienswijze staan kijken we naar de mens als organisch geheel, in de plaats van lichaam, geest en emoties als los van elkaar te zien. We kunnen ziekte en gezondheid pas beter begrijpen als we naar de de mens in zijn totaliteit beginnen kijken en als dusdanig behandelen. Dan pas komt er ruimte voor échte verandering, in plaats van louter aan symptoombestrijding te doen. 

Deze behandelmethode blijft niet beperkt tot mensen. Ook huisdieren met uiteenlopende klachten kunnen geholpen worden. Bij honden, katten en paarden zijn er in het verleden al mooie resultaten geboekt.

Klik hier voor enkele recensies van mensen die ik heb mogen behandelen.

Filosofie

De Oosterse filosofie, het taoïsme vooral, leert ons dat alles in ritmes verloopt die worden gedirigeerd door cycli van de natuur: dag en nacht, de seizoenen, leven en dood… De drijvende kracht van dit alles wordt Qi genoemd: de universele energie die slechts kan bestaan dankzij de polariteit tussen ‘hemel’ (Yang) en ‘aarde’ (Yin). Ook in alle materie vinden we deze polariteit terug, evenals in ons lichaam. Net zoals alles in de natuur zijn ook wij onderhevig aan verandering, ook intern: van verdriet naar geluk, van angst naar vertrouwen, van twijfel naar zekerheid.

Het taoïsme stelt dat de kunst erin bestaat om elke verandering die zich voordoet volledig toe te laten; dat is immers de weg naar ‘onsterfelijkheid’. Weerstand tegen wat zich voordoet kennen we, dat uit zich namelijk als onze emoties. En als we die emoties op hun beurt niet uiten, heeft dat onvermijdelijk een effect in ons lichaam. Want emoties die niet worden geuit, zorgen voor stagnatie van Qi. De levensenergie stroomt niet optimaal en het lichaam geraakt uit balans, wat vervolgens op veel verschillende manieren tot uiting kan komen, zoals ziekte, aandoeningen en psychisch lijden.

Alles heeft altijd een oorzaak. Het lijkt vaak dat een aandoening ons zomaar overkomt, maar uiteindelijk gaat het er vooral om hoe wij als persoon omgaan met wat er zich in ons leven aandient. Het zijn grotendeels jouw keuzes die leiden tot de situaties waar jij in verzeild geraakt. Het is gemakkelijk gezegd natuurlijk. We hebben veel verantwoordelijkheden. We kunnen niet zomaar overal aan ontsnappen. Veel is ook aangeboren. Toch ben ik van mening dat er veel kan veranderen door anders in het leven te staan. Verandering kan altijd plaatsvinden. Je kan die van de omgeving of de situatie verlangen en verwachten, maar uiteindelijk is dat iets wat vooral van binnenuit moet komen.

En daarin kan ik je ondersteunen. Ik creëer de omstandigheden voor jouw lichaam zodat herstel optimaal plaats kan vinden. Al jouw problemen zullen misschien niet als sneeuw voor de zon verdwijnen, maar meestal is er na de eerste behandeling al duidelijk verandering merkbaar. Het is niet te voorspellen in hoeverre je geholpen kan worden, noch hoeveel behandelingen er daarbij nodig zijn. Soms is het resultaat na één behandeling spectaculair, soms gaat het wat langzamer. Ik nodig je dan ook uit om één behandeling uit te proberen, en van daaruit te beslissen of het juist aanvoelt voor jou.

Zo’n behandeling kan vaak door de patiënt duidelijk gevoeld worden als koudestraling, warmtestraling, tintelingen of een trekkend gevoel in de spieren, afhankelijk van de blessure en wat die persoon juist nodig heeft. Die straling voel ik in mijn handen, en de patiënt voelt die gewoonlijk op de plek waar de behandeling plaatsvindt. Soms ervaart men een tijdelijke toename van pijn tijdens of vlak na de behandeling. Ikzelf ervaar meestal iets dat ik best kan omschrijven als een magnetisch veld dat zich tussen mijn handen en de patiënt opbouwt.

Wij groeien hier in de westerse wereld op met de overtuiging dat zoiets niet kan, en onze overtuigingen zijn doorgaans heel hardnekkig. We klampen erg aan onze overtuigingen vast, en zij bepalen voor ons wat er kan en wat er niet kan, zelfs al voelen of ervaren we eigenhandig iets dat onze overtuiging tegenspreekt. Het komt vaak voor dat een patiënt aangeeft dat hij of zij iets voelt, maar “zich dat waarschijnlijk inbeeldt” omdat hij of zij ervan overtuigd is dat dat niet mogelijk is.

Jouw overtuiging dat het niet kan werken heeft echter geen invloed op het stromen van de energie. Met andere woorden: Je hoeft er niet in te geloven om er baat bij te hebben! Kwaad kan het niet, dus waarom het niet eens een kans geven? Misschien word je wel verrast en raak je eindelijk eens van die kwaal of aandoening verlost waar je al zo lang mee sukkelt. Wat houdt je tegen?

Al mijn alternatieve behandelingen zijn complementair aan de conventionele geneeskunde en niet vervangend. Onze conventionele geneeskunde heeft zijn doeltreffendheid al heel lang bewezen. Mijn doel is jouw welzijn te verbeteren, en dat kan perfect door een combinatie van beiden bekomen worden.

Bij deze wil ik nog laten weten dat ik mij beschikbaar stel voor de wetenschap. Als er iemand is die dit zonder vooroordelen wil onderzoeken: mijn contactgegevens staan op deze website.

Praktisch

Hoe verloopt zo’n behandeling?

 

 • De behandeling bestaat er in hoofdzaak uit dat ik mijn handen boven het lichaamsdeel of orgaan hou waar het probleem zich voordoet. Soms volg ik het traject van een meridiaan of focus ik mij op specifieke acupunctuurpunten om energie in beweging te brengen.
 • Er komen geen fysieke aanrakingen aan te pas. Mijn handen blijven op een afstand tussen de 5 en 50 cm van het lichaam verwijderd.
 • Het gaat door de kleding heen, dus al je kledingstukken behalve je schoenen kunnen aanblijven.
 • De behandeling wordt meestal gevoeld als warmte, koude, tintelingen, en/of diepe ontspanning van het lichaam. Soms is er tijdelijk ook een duidelijke toename van pijn merkbaar. 
 • Ik werk energetisch en dat heeft altijd een lichamelijke uitwerking, al is het onmogelijk te voorspellen in hoeverre het jouw klachten kan verminderen en hoeveel behandelingen er nodig zijn. Meestal is er na de eerste behandeling al een duidelijk effect merkbaar, maar meestal zijn er meerdere behandelingen nodig om het gewenste resultaat te bekomen. 
 • Soms geef ik een Qigong oefening mee om thuis zelf mee aan de slag te gaan.  Op die manier kan neem jij jouw gezondheid zelf mee in handen.
 • Behandelingen vinden op zaterdagvoormiddag in Schoten plaats, waar ik deel uitmaak van groepspraktijk Medicina, in de Ridder Walter Van Havrelaan 304 (www.medicina-health.be)

Je kan me gerust contacteren als je er nog vragen over hebt. Je vindt mijn gegevens op de ‘contact’ pagina.

Over mij

Mijn naam is Andrew. Ik woon nabij de Kalmthoutse Heide met mijn vrouw en twee dochters. Ik ben geïnteresseerd in Oosterse filosofie en probeer zelf ook wat te schrijven over het leven en bewustzijn. Ik wandel en loop graag in de natuur om te herbronnen en doe ook aan Qigong.

Ongeveer 20 jaar geleden ontdekte ik dat ik met mijn handen kan magnetiseren. Na dit al jarenlang te hebben uitgeoefend bij mijn dichte familie en vrienden bij hun pijntjes en kwalen, loop ik al jaren met het gevoel dat ik er meer mee moet doen. Ik ben gedurende die jaren verscheidene keren op zoek gegaan naar meer informatie en manieren om dit te ontwikkelen, zonder veel concreet resultaat. Ik geloof niet dat het iets is dat je kan aanleren. Je wordt er vermoedelijk mee geboren en kan het alleen maar verder ontwikkelen door de eigen vooroordelen en conceptuele kennis hierover uit de weg te ruimen. Ik heb een hele weg afgelegd in mijn persoonlijke bewustwording en heb ontdekt dat in acceptatie de weg open ligt om hiermee aan de slag te gaan. Het enige dat me in de weg stond om er iets mee te doen was ikzelf: de overtuiging dat ik er nog niet goed genoeg in was, de angst om te falen, en de angst om reacties van anderen. Het magnetiseren zelf is gedurende al die jaren niet veranderd. Het enige dat veranderde ben ik. Nu ben ik er klaar voor.

In 2020 begon ik mijn studies Traditionele Chinese Geneeskunde aan het OTCG in Antwerpen (KDG). Het eerste jaar volgde ik het basisjaar: Fundamenten van de Chinese geneeswijzen. Eindelijk! Er ging een wereld voor mij open. Alle puzzelstukjes leken op zijn plaats te vallen tijdens deze enorm boeiende studie. 

In 2021 volgde ik specialisatie Medical Qigong (OTCG-KDG), naast acupunctuur, tuina en kruidenleer ook een tak van Traditional Chinese Medicine.  Net als bij de andere “takken” vindt genezing plaats door het in balans brengen van Qi (de elektromagnetische energie die alle levende wezens omringt en doordringt). Bij Medical Qigong worden geen naalden gebruikt, maar vindt er een energetische uitwisseling plaats tussen de therapeut en de patiënt, en het universum.

In 2022 volgde ik bijscholing Nei Yang Gong/Nei Dan (OTCG-KDG), wat je kan vertalen als innerlijke alchemie. Het doel van deze opleiding is het verder cultiveren van de innerlijke energie, en het bereiken van meesterschap over de elementen. Het is moeilijk in woorden uit te drukken, maar het komt erop neer gradueel de weg vrij te maken en steeds meer als kanaal te fungeren om de helende energie van het universum (Qi) zijn werk te laten doen.

Tarieven

De prijs van een intake + behandeling is 60 euro en neemt ongeveer een uur in beslag.

De prijs van opvolgbehandelingen zijn afhankelijk van de problematiek omdat niet altijd evenveel tijd vereist is om een behandeling af te ronden. 

Bij lokale klachten zoals bij blessures, rugklachten, wordt eerder plaatselijk behandeld ipv het gehele lichaam, waardoor een opvolgbehandeling slechts een half uur in beslag neemt. De prijs hiervoor bedraagt dan 35 euro.

Bij klachten waarbij het gehele lichaam energetisch wordt behandeld, zoals bij oa burn-out, fibromyalgie, CVS, MS, lichamelijke en/of emotionele uitputting, angstklachten,… is een half uur ontoereikend om het gewenste resultaat te bekomen en is de prijs 60 euro.

Eerder werkte ik tegen een vrije bijdrage, maar dit werkt contraproductief in die zin dat ik zoveel mogelijk mensen met mijn behandelingen wil helpen. De enige manier om hier meer tijd aan te spenderen is het vragen van een vast tarief om zo mijn vaste job af te kunnen bouwen en toch een leefbaar inkomen te genereren. 

Je kan het ook zo bekijken: eigenlijk betaal je voor mijn tijd. De behandeling zelf is een liefdevol gebaar van mens tot mens, wat zich niet in geld laat uitdrukken.

Ik hanteer eventueel wel een sociaal tarief voor degenen die het financieel moeilijk hebben. Contacteer mij gerust voor de mogelijkheden.

Reviews

Katrien
(herstellend van burn-out)
 
Ik denk dat er nu 2 weken tussen zit tussen onze ontmoeting.
Het is de afgelopen weken fantastisch gegaan.
Er zijn dingen beginnen stromen, ik moest er geen moeite voor doen, het kwam vanzelf op mijn pad.
Zalig vond ik het!
Energie ten over, wat een zalig gevoel!
Nu voel ik wat weerstand, angst.
gelukkig heb ik de kennis dat ik weet dat dit even een remming is om alles even goed te bekijken. Om even te vertragen in de sneltrein waarop ik zat. Het was eerst een shock. O neen, ik voelde me onzeker, onveilig, zeggen die mensen wel de waarheid, voor wie is het de waarheid, wie heeft hier profijt van enz.
Tijd om even terug te gaan naar mijn innerlijke ik.
Wat wil ik bereiken, wat zijn mijn waarden en normen die ik zeker wil hanteren. Geld verdienen en dan geen tijd meer hebben voor de kinderen? Mezelf kapotwerken om de rekeningen te kunnen betalen? Ook al doe ik dit werk graag?
Dit is nu het punt waar ik tot nu toe op ben geland.
Morgen ga ik mediteren en is kijken wat ik nodig heb, wat voelt er voor mij goed.
De maand december is vrij druk voor me maar ik heb me voorgenomen om vaker bij jou langs te komen, het doet me gewoon goed om de energiestroom te voelen.
 
Edina
 
Edina kwam naar mij met rugproblemen waaronder hernia (l3-l4 discusextrusi, posterieure protrusie van discus L4 L5, stenose van L5 S1) en ook artrose.
Bovendien lijdt ze aan spasmofilie.
 
Mailtje van Edina na de eerste behandeling:
 
“Ik ben heel blij dat het universum mij naar u toe heeft gestuurd 😃.
Even over zaterdag na de behandeling:
Toen ik thuis kwam heb ik wat gegeten en ging even liggen. Ik was heel erg moe maar kon niet slapen. Ik voelde mij zwaar en had wat hartkloppingen. Iets later opgestaan weer wat gegeten en weer liggen. Laat in de namiddag ging ik douchen. Ik voelde geen pijn meer in mijn rug,  die ene hevige pijn is weg. Mijn hele lichaam deed pijn (spieren), zelfs met zachte aanraking deed mijn huid pijn (net als bij de griep). 
Zondag: 
Heel laat opgestaan (uitgeslapen).
Spierpijn was minder. 
Nog steeds vermoeiend maar beter dan zaterdag, maar beetje vermoeiend ademen. In de namiddag ging ik een uurtje wandelen en voor de rest rust gepakt. 
Ik dacht, ik deel het met u. Dan weet u dat het heeft gewerkt en dat mijn pijn weg is. 
Ik ben heel blij met het goede resultaat 😃!”
 
Update na 2 behandelingen (3 weken later):
 
Na de pijn in de rug is nu ook de uitstralingspijn naar het been verdwenen. De huisarts nam het woord ‘mirakel’ in de mond, weliswaar zonder weet te hebben van de alternatieve behandeling. Zowel de huisarts als de specialist hadden eerder aangedrongen op een noodzakelijke rugoperatie.
 
(Edina’s contactgegevens zijn op vraag verkrijgbaar)
 
Greet
 
Dag Greet, hoe gaat het met de knie ondertussen? Nog verbetering gemerkt?
 
Dag Andrew, met mijn knie gaat het goed. Elke dag voel ik nog beterschap.
 
(Greet heeft een knieprothese gekregen, maar haar lichaam leek in verzet te gaan tegen de nieuwe knie. Aanhoudend ontstekingen, zwellingen en toenemend littekenweefsel zorgden voor veel pijn en immobiliteit)
 
Mila
 
Het leven ontvouwt zich in vele lagen. De laatste tijd steeds iets vaker.
 
Hierdoor trok Andrew mijn nieuwsgierigheid.
Dat ik voor rugklachten bij Andrew terecht zou kunnen, die ik kende als computerspecialist, had ik niet voorzien.
 
Op fysiek niveau had ik last van een acute lumbago.
Dit is een terugkerend fenomeen in mijn leven. Vaak in de lente.
De eerste keer toen ik een lumbago had stamt uit de tijd dat ik zonder enige steun of herkenning van thuis zelfstandig mijn studies volhardde.
Alsof mijn lichaam zich dit oud emotioneel stuk blijft herinneren op die plek. 
Een oud stuk waarin ik heel hard op mijn tanden moest bijten om zonder steun toch voor mezelf op te komen. 
 
Ik probeer te doorgronden welk emoties mij er de laatste dagen lamgeslagen hadden, want rugklachten komen meestal niet onaangekondigd.
Het is de psoas spier die zich geleidelijk samentrekt als een bang beestje.
 
Zou het helpen als ik achterhaal en doorvoel in welke laag dit pijnpunt nog wordt getriggerd? 
In de fysieke laag zal het werken in de tuin er wel voor iets tussen zitten, maar ik zie mezelf als samenhangend geheel. Als een ziel woonachtig in dit prachtig lijf. Een reiziger op ontdekking naar zichzelf in relationele, persoonlijke, fysieke, emotionele, mentale en spirituele stukken.
Deze stukken reflecteren zowel in mijn binnen als buitenwereld. Zowel individueel als collectief.
 
Een beetje onwennig stond ik met mijn rug scheef bij Andrew.
Ik besloot dat het comfortabeler was om te gaan liggen.
Terwijl ik lang uitgestrekt op mijn buik lag, probeerde ik te volgen waar Andrew zijn handen zonder aanraking waren.
Ik besloot enkel op mijn ademhaling te letten en gedachten te laten passeren.
Zo kon ik een gevoel van warmte, van trekken, duwen en loskomen ervaren.
Bij de pijnplek onderaan mijn rug voelde het net alsof er pijnbubbeltjes openbarstten.
 
Na zo’n half uurtje voelen en gewaarworden kwam ik rechtop.
Ik merkte dat de verkrampte houding waarmee ik binnen was gekomen, weg was. Ik kon weer vrij ademen en mijn bekken stond terug recht!
De nacht die erop volgde kon ik terug probleemloos draaien en pijnloos niezen.
Wauw, dit heeft echt gewerkt! De volgende dagen deed ik het nog rustig aan met bukken en zitten, en rustte nog wat vaker dan anders.
 
Dit resultaat na slechts één sessie vind ik wonderbaarlijk knap.
 
Dankjewel Andrew.
 
Joni
 

Ik heb Andrew zijn healing leren kennen doordat we op het werk aan de praat zijn geraakt. Ik had reeds een traject van kinesitherapie en osteopathie achter de rug. Helaas keerde de pijn in mijn heup en mijn schouder steeds terug. Ik sta open voor verschillende soorten therapie voor verlichting van deze pijnen. Na met Andrew hierover gepraat te hebben wou ik graag zijn healing proberen, met het idee “baat het niet dan schaadt het niet”.

Tijdens de healing voelde ik trilling en warmte op de plekken die hij behandelde. Vreemd, dacht ik de eerste keer, we zien wel wat het geeft. De dag zelf had ik nog pijn aan mijn heup en mijn schouder, maar de dagen nadien ging de pijn stilletjes aan minderen. Helaas nog niet helemaal weg. Ondertussen heb ik al een aantal sessies gedaan en merk ik dat de pijn sneller wegtrekt en ook langer wegblijft. Wanneer ik voel dat de pijn terug op komt (wat bij mij ook hormonaal en stress gerelateerd is) trek ik aan Andrew zijn mouw 🙂 en weet ik dat er nadien verlichting is.

Anita
 

Het resultaat van een val op het werk was een rotator cuff ruptuur aan beide schouders. De “klassieke” geneeskunde (operatie, pijnkliniek, medicatie,…) heeft geen afdoende antwoord op de aanhoudende chronische pijn als gevolg. Toevallig kwam ik in contact met Andrew, die een behandeling healing dmv  magnetiseren voorstelde. Na enige aarzeling en scepsis ben ik toch gegaan, en het resultaat is opmerkelijk. De pijn is nu draaglijk en mijn levenskwaliteit is opmerkelijk verbeterd. Met dank aan Andrew.

Elise
 
Dankzij Andrew kan mijn mama haar kleinkind (mijn dochter) terug oppakken.

 

Michel

Ondanks dat ik er toch wat sceptisch tegenover stond heb ik toch een afspraak gemaakt om eens te bekijken wat dit juist was en of ik daadwerkelijk iets ging gewaar worden.
Tot mijn eigen verbazing ben ik wel degelijk iets gewaar geworden. Wat ook zeer opmerkelijk was dat ik eigenlijk voor mijn schouder kwam, maar meer gevoeld heb in mijn nek. Waar ik ook een probleem heb, maar dit niet gezegd had. Dus het is niet bij die ene sessie gebleven.
Ik ben er wel van overtuigd dat dit mij voor een deel geholpen heeft. Ik moet in ieder geval minder naar de osteopaat. Dus ik zou zeggen geef vooral andere behandelingen ook niet zo maar op, probeer eens of het wat voor u kan betekenen of niet. Baat het niet dan schaadt het niet en in het laatste geval heb je dan nog altijd de sympathieke en open minded babbel met Andrew gehad!

Linda

Onze hond Lou sukkelde al een paar maanden met haar maag-darm stelsel. Na verschillende medicatiekuren en weinig beterschap wou ik toch iets anders proberen. Zo kwam ik terecht bij Andrew van Qiflow. Hij deed de behandeling bij ons thuis. Lou was direct enthousiast en Andrew liet haar eerst aan zijn handen ruiken. Hij laat erna gedurende een 20 tal minuten zijn handen over haar lichaam gaan zonder aanraking. Lou laat hem rustig begaan en kijkt af en toe even op. Na een tijdje valt ze in slaap. We hebben nu 3 sessies gedaan en Lou heeft sindsdien geen medicatie meer nodig gehad. Ze is ook opmerkelijk veel speelser en levendiger.

Rita

Hallo Andrew goedemorgen, ik wil je niet storen daarmee efkes dit bericht, ik heb gisteren nadat ik bij u geweest was weer een slaapmomentje gehad, tegen de avond heb ik het ongelooflijk kou gehad wat toch enkele uren geduurd heeft, maar sinds lang heb ik zonder zere benen geslapen, dus ik wou het je efkes laten weten, groetjes Rita

Dag Rita, hoe is het met jouw knieën, nu enkele dagen later? Groetjes Andrew

Hey Andrew, de pijn is stukken beter, ik heb de indruk dat het nog verbetert, helemaal weggaan zal niet meer maar de schouder is ook de pijn grotendeels weg, dus ik wacht efkes af, moet volgende week naar Klina.
 

Elle

“Laat maar eens zien wat je kan,” zei ik lachend van de pijn: “Baat het niet dan schaadt het niet, op deze voet zal ik toch een week niet kunnen lopen.” Andrew legde zijn handen boven mijn enkel en begon ze te bewegen. Mijn voet werd warm en koud en begon hoe langer hoe meer pijn te doen. Ik weet nog steeds niet wat hij deed, maar het was raar! Daarna droeg me naar binnen waar ik kon rusten (wees gerust dat zal hij niet bij iedereen doen 😉). De volgende dag kwam ik uit mijn bed en was vergeten wat er de dag ervoor was gebeurd. Pas toen ik mijn schoenen zag staan wist ik het weer. “Juist… gisteren kon ik niet op mijn voet staan van de pijn en vandaag voel ik niets meer.”

Dit is één van de vele anekdotes die ik van al die jaren zou kunnen vertellen. Armen, benen, schouders, nek, allemaal zijn ze de revue gepasseerd, soms met verbazingwekkende resultaten, soms ook wat minder. Wat mij betreft in ieder geval een aanrader!

Contact

Je kan online rechtstreeks een afspraak in mijn agenda inboeken via volgende link:

https://rosa.be/nl/andrew-de-mey

Behandelingen vinden altijd op zaterdagvoormiddag plaats in groepspraktijk Medicina te Schoten, Ridder Walter Van Havrelaan 304.

Twijfel je nog? Stuur gerust een mailtje als je er nog vragen over hebt. Je mag ook vrijblijvend langskomen in de praktijk op zaterdag om even kennis te maken en jouw probleem te bespreken. Vervolgens kies je zelf of je een behandeling wil starten of niet. Mail me dan even zodat we een tijdstip kunnen afspreken.

Je kan me ook volgen op Instagram en/of Facebook onder de naam qi_flow_healing waar ik regelmatig qigong oefeningen en tips deel.