Filosofie

De Oosterse filosofie, het taoïsme vooral, leert ons dat alles in ritmes verloopt die worden gedirigeerd door cycli van de natuur: dag en nacht, de seizoenen, leven en dood… De drijvende kracht van dit alles wordt Qi genoemd: de universele energie die slechts kan bestaan dankzij de polariteit tussen ‘hemel’ (Yang) en ‘aarde’ (Yin). Ook in alle materie vinden we deze polariteit terug, evenals in ons lichaam. Net zoals alles in de natuur zijn ook wij onderhevig aan verandering, ook intern: van verdriet naar geluk, van angst naar vertrouwen, van twijfel naar zekerheid.

Het taoïsme stelt dat de kunst erin bestaat om elke verandering die zich voordoet volledig toe te laten; dat is immers de weg naar ‘onsterfelijkheid’. Weerstand tegen wat zich voordoet kennen we, dat uit zich namelijk als onze emoties. En als we die emoties op hun beurt niet uiten, heeft dat onvermijdelijk een effect in ons lichaam. Want emoties die niet worden geuit, zorgen voor stagnatie van Qi. De levensenergie stroomt niet optimaal en het lichaam geraakt uit balans, wat vervolgens op veel verschillende manieren tot uiting kan komen, zoals ziekte, aandoeningen en psychisch lijden.

Alles heeft altijd een oorzaak. Het lijkt vaak dat een aandoening ons zomaar overkomt, maar uiteindelijk gaat het er vooral om hoe wij als persoon omgaan met wat er zich in ons leven aandient. Het zijn grotendeels jouw keuzes die leiden tot de situaties waar jij in verzeild geraakt. Het is gemakkelijk gezegd natuurlijk. We hebben veel verantwoordelijkheden. We kunnen niet zomaar overal aan ontsnappen. Veel is ook aangeboren. Toch ben ik van mening dat er veel kan veranderen door anders in het leven te staan. Verandering kan altijd plaatsvinden. Je kan die van de omgeving of de situatie verlangen en verwachten, maar uiteindelijk is dat iets wat vooral van binnenuit moet komen.

En daarin kan ik je ondersteunen. Ik creëer de omstandigheden voor jouw lichaam zodat herstel optimaal plaats kan vinden. Al jouw problemen zullen misschien niet als sneeuw voor de zon verdwijnen, maar meestal is er na de eerste behandeling al duidelijk verandering merkbaar. Het is niet te voorspellen in hoeverre je geholpen kan worden, noch hoeveel behandelingen er daarbij nodig zijn. Soms is het resultaat na één behandeling spectaculair, soms gaat het wat langzamer. Ik nodig je dan ook uit om één behandeling uit te proberen, en van daaruit te beslissen of het juist aanvoelt voor jou.

Zo’n behandeling kan vaak door de patiënt duidelijk gevoeld worden als koudestraling, warmtestraling, tintelingen of een trekkend gevoel in de spieren, afhankelijk van de blessure en wat die persoon juist nodig heeft. Die straling voel ik in mijn handen, en de patiënt voelt die gewoonlijk op de plek waar de behandeling plaatsvindt. Soms ervaart men een tijdelijke toename van pijn tijdens of vlak na de behandeling. Ikzelf ervaar meestal iets dat ik best kan omschrijven als een magnetisch veld dat zich tussen mijn handen en de patiënt opbouwt.

Wij groeien hier in de westerse wereld op met de overtuiging dat zoiets niet kan, en onze overtuigingen zijn doorgaans heel hardnekkig. We klampen erg aan onze overtuigingen vast, en zij bepalen voor ons wat er kan en wat er niet kan, zelfs al voelen of ervaren we eigenhandig iets dat onze overtuiging tegenspreekt. Het komt vaak voor dat een patiënt aangeeft dat hij of zij iets voelt, maar “zich dat waarschijnlijk inbeeldt” omdat hij of zij ervan overtuigd is dat dat niet mogelijk is.

Jouw overtuiging dat het niet kan werken heeft echter geen invloed op het stromen van de energie. Met andere woorden: Je hoeft er niet in te geloven om er baat bij te hebben! Kwaad kan het niet, dus waarom het niet eens een kans geven? Misschien word je wel verrast en raak je eindelijk eens van die kwaal of aandoening verlost waar je al zo lang mee sukkelt. Wat houdt je tegen?

Al mijn alternatieve behandelingen zijn complementair aan de conventionele geneeskunde en niet vervangend. Onze conventionele geneeskunde heeft zijn doeltreffendheid al heel lang bewezen. Mijn doel is jouw welzijn te verbeteren, en dat kan perfect door een combinatie van beiden bekomen worden.

Bij deze wil ik nog laten weten dat ik mij beschikbaar stel voor de wetenschap. Als er iemand is die dit zonder vooroordelen wil onderzoeken: mijn contactgegevens staan op deze website.